Ons kantoor staat een laag drempelige dienstverlening voor. Iedereen die juridisch advies of juridische bijstand nodig heeft, is in principe welkom op ons kantoor. De op het kantoor werkzame juristen hebben ieder hun eigen aandachtsgebied en bestrijken tezamen het grootste gedeelte van de juridische praktijk. Ons kantoor is in staat om op vrijwel elk rechtsgebied eerstelijns advies  en rechtsbijstand te geven. Voor de rechtsgebieden waarop wij zelf niet gespecialiseerd zijn, beschikken wij over een uitgebreid net van relaties, naar wie cliënten zo nodig verwezen kunnen worden.

Naast juridische kennis beschikt ons kantoor ook over de nodige regionale kennis, waardoor het mogelijk is om een aantal problemen ook informeel op te lossen.